afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Verslag Inventarisatie onderzoek varens Begraafplaats Rusthof


Tussen 2016 en 2018 heeft, op verzoek van de ecologen van de gemeente Amersfoort, een onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van varens op de Begraafplaats Rusthof in Amersfoort. Het onderzoek is uitgevoerd door de Werkgroep Varens onder leiding van de coördinator van deze werkgroep Joop de Wilde. Het eindresultaat was verrassend. Er werden 30 soorten gevonden verdeeld over meer dan 1000 vindplaatsen. Dat zijn verbluffende getallen.


Op de begraafplaats is sprake van een grote verscheidenheid aan terreinen. Graven, aarden wallen, aangelegde natuurlijke elementen zoals vijvers, kunstmatige heuvels, bosterreinen in verschillende samenstellingen zoals naaldbomen, loofbomen en gemengd bos. Ook is er een nieuw aangelegd terrein waarvoor veel grond van buiten is aangevoerd. Tussen veel graven zijn schelpenpaden aangelegd waardoor in bepaalde delen van het terrein kalkuitspoeling plaatsvindt. Het mag duidelijk zijn dat de verscheidenheid aan terreinsoorten en bodemsamenstelling leidt tot een grote verscheidenheid aan biotopen die een goede habitat vormen voor verschillende varensoorten.


Daarbij moet wel al direct een onderscheid worden gemaakt tussen varensoorten en planten die zich van nature op het terrein hebben ontwikkeld en varens en planten die min of meer rechtstreeks afkomstig zijn uit tuincentra. In het onderzoek is daarom gekeken welke varensoorten van nature tot de Nederlandse flora behoren. Daarbij is ook bekeken of de vindplaatsen op Rusthof gerekend moeten worden tot de natuurlijke habitat van de soort. Daarnaast zijn er de planten die echt op graven zijn aangetroffen en waarvan mag worden aangenomen dat zij door de mens – nabestaanden van de overledenen - zijn aangeplant. Een derde groep vormen de varensoorten die door de landschapsarchitecten en hoveniers tijdens de inrichting van de begraafplaats zijn aangeplant.


Joop de Wilde (coördinator onderzoek).

Lees of download hier het eindverslag Inventarisatie varens Begraafplaats Rusthof Amersfoort.