afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Verslag natuuronderzoek Bokkeduinen


Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het bestemmingsplan Birkhoven-Bokkeduinen 2008.  Noordelijk van het plangebied ligt het Eemland (het overgangsgebied de Birkt en de Eempolders). Westelijk liggen de bossen en heidegebieden van het Monnikenbosch met daaraan grenzend onder andere de Soesterduinen. Zuidelijk ligt het heidegebied van de Vlasakkers en oostelijk het NS-rangeerterrein en de bebouwing van Amersfoort. De gebieden Birkhoven en Bokkeduinen worden doorsneden door de Barchman Wuytierslaan.

Begin jaren 90 kwam bij de uitbreiding van het spooremplacement een grote hoeveelheid grond vrij. Die grond is opgeslagen in de zogenaamde NS-driehoek. Zie vak 4 op kaart 1.1.  In overleg met de landschapsarchitect van de NS is destijds voor het zanddepot een ontwerp gemaakt waarbij rekening is gehouden met de verwerking van de overtollige grond, de ecologische waarden van het gebied en de mogelijkheden voor verdere  natuurontwikkeling  evenals een uitgesproken  vormgeving. In

1994 is gestart met het werk en een jaar later is het gerealiseerd. Het gebied omvat 11 grondwallen. De hoogte, lengte en hellingshoek variëren. De grondwallen zijn op verschillende manieren afgewerkt. Tussen de wallen zijn stroken van circa 10 m breed met de oorspronkelijke vegetatie gehandhaafd. Doel van het ontwerp was om na de inzaai natuurlijke processen een kans te geven.

De NS hebben voor het project in 1996 eervolle vermelding gekregen bij de Brunel Award in Kopenhagen( de Brunel Award is een mondiale prijs op het gebied van de spoorwegvormgeving)

Het onderzoek  ging primair uit naar de vegetatie maar het streven van de KNNV is  bij zo’n onderzoek zoveel mogelijk leden te betrekken.  In dit geval is dat maar beperkt gelukt. Er is beperkt aandacht besteed aan bodem, mossen en korstmossen. Het rapport is begin 2016 gereed gekomen.lees verslag Bokkeduinen Amersfoort - 2016 of bewaar het op je computer