afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Verslag natuuronderzoek Hoge Klei in Amersfoort


Het onderzoeksgebied ligt op de Amersfoortse berg ten zuiden van de Stichtse rotonde. Aan de oostkant is er de Hoge Kleiweg en meer naar het zuiden de Golfclub Hoge Kley. Ten westen en zuiden zijn er het  Lodensteincollege en het psychiatrisch centrum  Zon en Schild. Naar de A28 is het nog een paar honderd meter. Het gebied ligt binnen de gemeente Amersfoort net tegen de grens van de gemeente Leusden (Golfbaan). Het oppervlak van het gebied van Den Treek-Henschoten is ca 6,67 ha en van de gemeente Amersfoort ca 6,05 ha.  

Na de 2e wereld oorlog was er veel behoeft aan zand voor metselspecie en beton voor in de bouw. Het winnen van het zand aan de Hoge Kleyweg is begin vijftiger jaren begonnen.

In 1968 is deze put als vuilstort in gebruik is genomen. In 1992 is de stort gesloten en afgewerkt met een afdeklaag. In 1997 is op deze afdeklaag beplanting aangebracht. Het beheer van de vuilstort is in handen van de gemeente Amersfoort, bij de afdeling Stedelijk Beheer.

Bij het onderzoek heeft de KNNV  zoveel mogelijk mensen uit de vereniging betrokken of van buiten waardoor er  onderzoek naar de volgende natuurwaarden kon worden uitgevoerd:

 Historie

 Beheerplan

 Planten

 Paddenstoelen

 Mossen

 Korstmossen

 Vogels

 Zoogdieren

 Vleermuizen

 Nachtvlinders


Het stortgebied is van waarschijnlijk een naaldhout-of gemengd bos geweest net als het huidige bos erom heen. Daarna een zandwinningsgroeve die daarna weer gevuld is met afval en afgedekt met  een folie en grond. Dat is een situatie die waarschijnlijk uniek is voor Nederland. Al met al is het om meerdere redenen een bijzonder gebied geworden. En dan denken we niet alleen aan zoogdieren als Das en Vos want die komen op meer plaatsen in Nederland voor. Echt uniek is de flora. Geen heel bijzondere soorten maar wel de combinatie van soorten en locatie. We zijn op de Utrechtse Heuvelrug en dan denk je aan droge voedsel arme grond. Hier is het nat en voedselrijk. (veel Pitrus en Gewone braam). Er is geen reden te bedenken om deze situatie te veranderen tenzij er een gebrek aan de waterkerend folie ontstaat.   


Arie van den Bremer,  coördinator onderzoeklees verslag Hoge Klei - 2017 of bewaar het op je computer