afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Verslag Natuuronderzoek Schoolsteegbosjes in Leusden


Eind 2015 is met Remco Jousma, boswachten bij stichting De Boom afgesproken dat de KNNV afdeling Amersfoort een natuuronderzoek mocht uitvoeren in een deel van de Schoolsteegbosje tussen Hamersveldse wetering en Valleikanaal (Liniedijk) links en rechts van de Schoolsteeg in Leusden. De Schoolsteegbosjes is een natuurgebied in Leusden, in eigendom van Stichting De Boom. Vroeger stond er op de hoek van de Hamersveldseweg en de Schoolsteeg een heel klein schooltje waar twee meesters les gaven. Vandaar de naam Schoolsteeg en Schoolsteegbosjes.

Leusden ligt ingeklemd tussen de Utrechtse Heuvelrug en de hogere delen van de Gelderse Vallei, in een soort lager gelegen kom. Hierdoor was het er vroeger heel nat en moerassig. Later is het land ontwaterd en door sloten in stroken verdeeld. De sloten lopen van west naar oost en wateren af op de Hamersveldse wetering die al honderden jaren bestaat. Tegenwoordig bestaat het vooral uit weiland en broekbos.

De Schoolsteegbosjes zijn met ingang van 27 september 1982 aangewezen als te beschermen natuurgebied conform de toenmalige Natuurbeschermingswet. In Nederland worden veel natuurgebieden bedreigd door verdroging. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de verdroging ook in de Schoolsteegbosjes zeer sterk is. In 2016 zijn een aantal maatregelen genomen om die verdroging tegen te gaan.

Een aantal werkgroepen heeft gedurende het jaar 2016 één of meerdere malen het gebied bezocht en gekeken naar de daar aanwezige planten en dieren. Als de gewenste kennis van een onderwerp niet binnen de KNNV aanwezig was, zijn anderen uitgenodigd. De onderzoekers hebben per onderwerp een verslag gemaakt dat in dit rapport hoofdstuksgewijs is opgenomen.  De onderzochte thema’s waren:

- Natuurbeheer

- Waterhuishouding

- Bodem\Planten

- Mossen

- Korstmossen

- Paddestoelen\Vleermuizen

- Vogels

- Nachtvlinders

- Poelen en amfibieën

De KNNV heeft met dit onderzoek het “breedste” onderzoek tot op heden uitgevoerd. Nooit eerder zijn er zoveel onderwerpen behandeld.  Dat is om trots op te zijn


Arie van den Bremer (Coördinator onderzoek)


lees verslag Natuuronderzoek Schoolsteeg - 2017 of bewaar het op je computer