afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen lees verslag vegetatieonderzoek Oud-Leusden 2013 of bewaar het op je computer

Oud-Leusden

Eind 2012 heeft het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Landgoed Schothorst) van de gemeente Amersfoort, vertegenwoordigd door mevrouw Renée van Assema, aan de KNNV afdeling Amersfoort e.o. gevraagd een vegetatieonderzoek uit te voeren in het gebied Oud-Leusden.  

Het vegetatieonderzoek omvat een deel van Oud-Leusden dat in de gemeente Leusdenligt en eigendom is van de gemeente Amersfoort. Het gebied dat wordt onderzocht  ligt tussen de Dodeweg, Paradijsweg, Fietspad Hazenwater en doornseweg.  In dit gebied  bevinden zich de begraafplaats Rusthof en het conferentiecentrum ISVW  (Internationale School Voor Wijsbegeerte). Die terreinen zijn uitgegeven in erfpacht en  maken geen deel uit van het onderzoeksgebied. In het  onderzoeksgebied is een deel verpacht aan Scouting Manitoba dat er wel deel vanuit maakt.  

Het gebied heeft een aaneengesloten oppervlakte van ca. 18.70 ha waarvan ca 1/3 bestaat uiteen stuifzandrelict en 2/3 uit opgaand bos. In de winter van 2004-2005 is het stuifzandgebied Oud Leusden heringericht. Het open karakter van het gebied is hersteld, waarbij een ecologische verbinding is ontstaan met het Hazenwater op Den Treek en met de Leusderheide. Met de verbinding van al deze stukken natuur is een leefgebied van voldoende omvang gecreëerd, zodat planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. In de winter van 2012 – 2013 is het bosdeel uitgedund.


Klik op de groene balk hier onder voor het rapport.