afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

West-oever Heiligenbergerbeek Amersfoort


De Heiligenbergerbeek, vroeger ook wel de Luntersebeek genoemd, komt vanuit het zuiden (Leusden) bij de A28 Amersfoort binnen. De beek wordt gevoed door de Luntersebeek en de Woudenbergse Grift. Via de Amersfoortse grachten mondt de Heiligenbergerbeek uit in de Eem. De beek vormt een belangrijke ecologische verbindingszone in de Gelderse Vallei.


Om de functie van ecologische verbindingszone te versterken heeft de gemeente Amersfoort in 2013 en 2014 een herinrichtingsplan uitgevoerd. Een van de doelstellingen bij de herinrichting was meer ruimte voor de beek en de daarbij behorende beeknatuur te creëren.


Langs de beek zijn daarom oevers afgeplagd en is het talud naar de beek flauwer gemaakt. De oevers en de aanliggende graslanden zijn ingezaaid met een gebiedseigen zaadmengsel.


Om de ontwikkelingen van de herinrichting goed te kunnen monitoren heeft de gemeente Amersfoort de “Werkgroep Wilde Planten” van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie, Afdeling Amersfoort e.o. gevraagd een nulmeting inventarisatie te doen.


In 2015 heeft de KNNV Amersfoort haar rapport gepubliceerd. Daarin is aandacht besteed aan de aanwezige wilde planten, de waterhuishouding, de bodem, korstmossen, vogels en insecten.


Klik op de groene balk hier onder voor het rapport.

lees verslag West-oever Heiligenbergerbeek Amersfoort - 2015 of bewaar het op je computer