afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Verslag natuuronderzoek Paardenwed


Door de KNNV Amersfoort e.o.  is in het terrein Paardenwed een natuuronderzoek uitgevoerd. Het is alleen al door zijn historie (kazerneterrein) en geïsoleerdheid een voor Amersfoortse begrippen uniek gebied. Maar het is ook uniek door zijn karakter; een dicht ondoordringbaar bos aan de rand van de oude kern van Amersfoort. Iedereen in Amersfoort kent het Randenbroekerbos maar  wie kent Paardenwed. Het is een restant van het oefenterrein van de Willem lll-kazerne dat vroeger stond op de hoek van de huidige Stadsring en de Heiligenbergerweg.  De kazerne is in het  jaar  1978 gesloopt en het terrein is bebouwd met woningen en kantoren. Er is bij de planontwikkeling een deel van het oefenterrein  vrijgehouden voor natuur en recreatie en kwam midden in een woonwijk te liggen. Daarom kent niemand het behalve de omwonenden.

Bij het onderzoek heeft de KNNV  zoveel mogelijk deskundigen uit de vereniging betrokken.


Resultaten

Het is een dicht bos met relatief veel soorten bomen waaronder veel oude. Er zijn 141 soorten planten gevonden mede omdat er gradiënten waren als bospaden, fietspaden en watergangen. Er komen ook meerdere tuinplanten voor omdat omwoners nog wel eens tuinafval in de rand van het bos deponeren.

Wat amfibieën betreft is alleen de Bruine kikker aangetroffen, zowel eitjes, larven als volwassen dieren. De macrofauna vertoont weinig diversiteit en op basis van de biotische index zou de waterkwaliteit slecht genoemd mogen worden.

Het aantal soorten paddenstoel was 27. De meeste  komen voor op oud hout van omgezaagde of gevallen  bomen die er dan ook opvallend veel  liggen.

De vogelsoorten die hier gevonden zijn kan je in iedere stadstuin vinden. Er zijn 24 soorten vogels aangetroffen. De meest voorkomende vogels zijn de Merel en de Koolmees.  

Paardenwed (en omgeving) is een erg vleermuisrijk gebied gebleken. Er  zijn 4 soorten waargenomen, namelijk de gewone dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en de Gewone Grootoor vleermuis (Plecotus auritus). De gewone dwergvleermuis was alom aanwezig en foerageerde zowel individueel als met tientallen individuen tegelijk. Een belangrijke waarneming voor  Paardenwed  is de Gewone Grootoor vleermuis, gezien de schaarse waarnemingen in heel Amersfoort.

Er zijn 8 mossoorten gevonden. Enkele zoals Fijnladdermos en Gewoon dikkopmos zijn  echte bodembedekkers. Zeer incidenteel kwamen ze op boomstammen voor. Er zijn 13 soorten korstmos gevonden en dan bijna altijd op afgestorven  takken die naar beneden zijn gewaaid.  Op ooghoogte waren korstmossen zo goed als niet te vinden niet te vinden. Daar is het bos te donker voor.

Een aardige vondst zijn de betonnen afrasteringpalen. Dat zijn palen die vroeger rond het kazerneterrein stonden. Ook een sloot is nog een herinnering aan het oude oefenterrein van de Willem III-kazerne.


Arie van den Bremer


lees verslag Paardenwed Amersfoort - 2016 of bewaar het op je computer