afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen lees verslag vegetatieonderzoek Valleikanaal Amersfoort 2011 of bewaar het op je computer

Inventarisatierapport: "Vegetatieonderzoek Valleikanaal – gemeente Amersfoort” 2011-2012. Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving.

De KNNV kreeg in de lente van 2011 van de afdeling Milieu van de gemeente Amersfoort  opdracht voor een vegetatieonderzoek op de oevers van het Valleikanaal en  9 aanliggende poelen.  Het onderzoekstraject langs het Valleikanaal loopt vanaf  de A27 tot aan de Eem. Dat is 4 km kanaal en dus 8 km oever. De uitvoering van het veldwerk vond plaats in 2011. Omdat veel planten seizoensgebonden zijn is het onderzoek in de lente en in de nazomer uitgevoerd. Van de zijde van de gemeente was er vooral belangstelling wat het resultaat is van het uitstrooien van een kruidenzaadmengsel op de oevers en het aanbrengen van aquafloramatten bij de poelen. Het eindverslag in in maart 2012 aan de gemeente Amersfoort gepresenteerd

Klik op de groene balk hier onder voor het rapport.