afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen lees verslag vegetatieonderzoek Landgoed Stoutenburg 2012 of bewaar het op je computer

Inventarisatierapport: "Vegetatieonderzoek Landgoed Stoutenburg - gemeente Leusden" 2012.  Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving.


Voorjaar 2012 kreeg de KNNV, Afdeling Amersfoort een verzoek van de Stichting Het Utrechts Landschap om een planteninventarisatie uit te voeren in een zestal moerasbosjes met bijbehorend weiland  langs de grindlaan vanaf de Stoutenburgerlaan naar boerderij “De Kleine Niep”. Tevens zijn twee weilanden onderzocht, gelegen langs de Emelaarseweg . De moerasbosjes  zijn in de loop van het jaar een aantal malen bezocht. Het areaal is door zware begroeiing slecht toegankelijk en moeilijk tot zeer moeilijk te onderzoeken. Langs de Emelaarseweg zijn in 2012 twee weilanden onderzocht. De opdracht van de Stichting Het Utrechts Landschap was om de planten in de twee weilanden te inventariseren. Ook is gekeken of aan de hand van de plantengroei – en vooral aan de hand van voorkomende grassoorten – iets gezegd kon worden over de successiefase waarin de weilanden verkeren. Met successie wordt bedoeld de fasen die een weiland kan doormaken van een rijk bemest weiland waar alleen Engels raaigras voor de koeien groeit tot een bloemrijk weiland met sterk verschraalde grond. Eind 2012 is het onderzoeksrappoprt aangeboden aan de Stichting Het Utrechts Landschap.


Klik op de groene balk hier onder voor het rapport.