afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Inventarisatierapport: "Vegetatieonderzoek Park Princenhof - gemeente Leusden" 2012.  Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving.

De gemeente Leusden heeft begin 2012 aan de plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Amersfoort gevraagd na te gaan welke vegetatie voorkomt in het Park Princenhof in Leusden.  Eind 2012 is het eindrapport van dit onderzoek aangeboden aan de gemeente. Het rapport beschrijft de geschiedenis van het onderzoeksgebied en de wijze van werken tijdens het onderzoek. In totaal zijn er 157  plantensoorten gevonden.  Voor  een gebied van ca 4 ha zijn dat veel soorten en dat komt door de grote variatie in het terrein.  Er zijn grote watergangen met oevers, gebieden met gras en bosplantsoen en paden. Het rapport vraagt extra aandacht van de gemeente voor de grote hoeveelheid stinsenplanten die in het park voorkomt.

Klik op de groene balk hier onder voor het rapport.

lees verslag vegetatieonderzoek Park Princenhof Leusden 2012 of bewaar het op je computer