afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen lees verslag vegetatieonderzoek Graslanden landgoed Schothorst 2012 of bewaar het op je computer

Weilanden Landgoed Schothorst in  Amersfoort
 

Eind 2011 heeft het CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie) van de gemeente Amersfoort, vertegenwoordigd door mevrouw Renée van Assema, aan de KNNV afdeling Amersfoort e.o. gevraagd een vegetatieonderzoek uit te voeren in een aantal graslanden, met hun randen, op Landgoed Schothorst.  De grond is destijds gekocht van proefboerderij De Schothorst.  Het landgoed is, als een stadspark in de nieuwe wijk, opgenomen in Park Schothorst. Op het landgoed liggen 5 graslanden die door de proefboerderij De Schothorst intensief agrarisch werden gebruikt. In het ontwerp van het Park Schothorst is vastgelegd dat deze graslanden zich moeten ontwikkelen tot bloemrijk grasland. Het middel daarvoor is verschraling van de bodem onder andere door niet meer te mesten, diverse maairegiems en beweidingmethoden.

In de periode dat de proefboerderij nog op het Landgoed Schothorst gevestigd was werd er afwisselend gegraasd, gemaaid en gemest. Uit die tijd is bekend dat, in percelen die gemaaid werden, de oogst van één keer maaien met daarna beweiding van zomer tot winter grofweg 5.000 kg per hectare kon bedragen (gegevens uit 1978). Sindsdien is verschralingbeheer toegepast (dus niet meer bemesten en één keer per jaar maaien). De hooiproductie is sindsdien afgenomen naar ca. 2.600 kg. per hectare. Een enorme afname dus.

Het aantal plantensoorten is in de graslandpercelen gemiddeld ca. 35. Dat wijst er  op dat het verschralingbeheer geleid heeft tot  “Bloemrijke graslanden”. Zie “Veldgids ontwikkeling van botanisch waardevol grasland” opgesteld door Brink en Smit Wageningen.


Klik op de groene balk hier onder voor het rapport.