afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen lees verslag vegetatieonderzoek Anemonenbosje Leusden 2012 of bewaar het op je computer

Inventarisatierapport: "Anemonenbosje Leusden – gemeente Leusden” oktober 2013. Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving.

De KNNV kreeg in 2012 van de gemeente Leusden opdracht voor een vegetatieonderzoek in het Anemonenbosje in de Wijk ’t Vliet. Het bosje kent een lange historie en is opgenomen in de woonwijk. Het heeft vooral een recreatieve bestemming en biedt ruime mogelijkheden voor de beleving van de natuur. Daarnaast vertegenwoordigt het bosje belangrijke cultuurhistorische waarden.

In het verleden heeft het bosje vooral dienst gedaan als leverancier van “geriefhout”. Hout dat werd gebruikt voor afrasteringspalen, hekken, gereedschapsstelen, brandhout voor de bakkerijen en b.v. als staken voor pronkbonen. Binnen het bosje werd ook ooit een eendenkooi aangelegd. De restanten van deze eendenkooi vormen nu nog de grote waterpartij in het centrum van het bosje. Het eindverslag werd in oktober 2013 aan de gemeente Leusden aangeboden.


Klik op de groene balk hier onder voor het rapport.