afdeling Amersfoort en omgeving.
Verslagen

Inventarisatierapport Schammer – gemeente Leusden


De gemeente Leusden heeft in de herfst  van 2012 aan de KNNV afdeling Amersfoort e.o. gevraagd een vegetatieonderzoek uit te voeren in  het nieuwe natuurgebied De Schammer  in Leusden.   Aan dat verzoek is graag voldaan omdat dit type onderzoek geheel past in de doelstellingen  van de KNNV, namelijk natuurbeleving, -studie en -onderzoek en kennisoverdracht

het vegetatieonderzoek heeft betrekking op het nieuwe natuurgebied De Schammer dat ligt in de gemeente Leusden.  Het gebied dat onderzocht is ligt tussen de A28,  Barneveldse beek, Horsterweg en Valleikanaal. Het gebied heeft een recreatief deel dat in beheer is van de gemeente Leusden en een natuurdeel  dat in beheer is van het Utrechts Landschap.

Het natuurgebied kent ligweiden, waterpartijen en watergangen, grazige weiden, afgeplagde delen, nieuwe bosaanplant met daar doorheen fiets- en wandelpaden en is uniek in zijn soort in de weide omgeving.

Aanvankelijk beperkte het onderzoek zich tot de kruidachtige vegetatie maar gaande weg is besloten ook aandacht aan mossen en korstmossen te besteden. Verder zijn er tijdens het onderzoek vragen gerezen zoals:

 Wat is de geschiedenis van dit gebied?  Het gebied  De Schammer  is namelijk al meer dan 10.000 jaar  door de mens gebruikt als jachtgebied en voor bewoning;

 Hoe is de bodem opgebouwd en welke invloed heeft dat op de vegetatie? Er zijn grote delen afgeplagd en welke successie is reeds ontstaan;

  Hoe zit de  waterhuishouding in elkaar? De Schammer heeft ook een belangrijke functie als waterberging bij hoge waterstand in het Valleikanaal en Barneveldse beek.

Aan al die onderwerpen is in dit verslag aandacht besteed. Antwoorden waren niet altijd makkelijk te vinden maar de werkgroep heeft het gevoel ver gekomen te zijn.

Klik op de groene balk hier onder voor het rapport.

lees verslag vegetatieonderzoek Schammer gemeente Leusden 2013 of bewaar het op je computer